OVER ONS

Missie 

Om van de Abdijsite Herkenrode een volwaardig natuur- en erfgoedproject en strategisch toeristisch hefboomproject in Hasselt, Limburg en Vlaanderen te maken, werd in 2011 het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Abdijsite Herkenrode vzw opgericht.

Respect voor de natuurwaarde en de cultuurhistorische eigenheid van het domein staan daarbij voorop.

Partners in deze vzw zijn: Herita vzw, Herkenrode vzw, Stad Hasselt en het Patrimonium Zusters H. Graf Herkenrode vzw. Ook de Vlaamse Gemeenschap - Agentschap Natuur en Bos en LSM (Limburg Sterk Merk) - zijn intens betrokken bij dit project. 

Herita partner Herkenrode

HERITA

Herkenrode vzw partner Abdijsite Herkenrode

HERKENRODE VZW

Stad Hasselt partner Herkenrode

STAD HASSELT

Agentschap natuur en bos partner Herkenrode

AGENTSCHAP NATUUR & BOS

Limburg Sterk Merk partner Herkenrode

LIMBURG STERK MERK

Patermonium Zusters Kanunnikessen Heilig Graf partner Herkenrode

PATRIMONIUM ZUSTERS KANUNNIKESSEN HEILIG GRAF

Abdijsite Herkenrode blijvend onderhouden met jouw steun

De voorbije jaren werd er hard gewerkt aan de restauratie en herbestemming van de Abdijsite Herkenrode. Onder leiding van Herita vzw en met de steun van vele partners kreeg de vervallen abdij opnieuw een toekomst. Maar de Abdijsite Herkenrode veiligstellen voor de toekomst stopt niet bij de restauratie: ook daarna moeten de gebouwen regelmatig gespecialiseerd onderhoud krijgen. Ook daarvoor is veel geld nodig.

Onze bekommernis om de Abdijsite Herkenrode gaat echter om veel meer dan om de stenen alleen. Herita bekommert zich via het beheer van haar monumenten ook om de mensen. Om een gezonde, warme en leefbare samenleving. Door met veel passie en liefde ervoor te zorgen dat je ook later met je kinderen en kleinkinderen de Abdijsite Herkenrode nog kan beleven. Dat het een aangename en rustgevende plaats blijft, waar je volop van kan blijven genieten.

Dat kunnen we enkel met jouw steun!

Een gift aan Herita zorgt er mee voor dat de Abdijsite Herkenrode blijvend onderhouden en veiliggesteld wordt.

Niet alleen vandaag, maar ook morgen.

Doe jouw gift aan Herita op rekeningnummer:

BE94 4263 1743 6114  met de vermelding ‘gift Herkenrode’.

Giften vanaf € 40,00 zijn fiscaal aftrekbaar; je krijgt hiervoor een fiscaal attest.

Meer informatie over hoe Herita jouw steun gebruikt om ons erfgoed een nieuwe toekomst te geven vind je op 

https://www.herita.be/nl/doneren