Natuurgebied wandelen fietsen Herkenrode

Gelegen in een bijzonder natuurgebied

De Abdijsite Herkenrode bevindt zich in een bijzonder natuurgebied. Het Agentschap voor Natuur en Bos stimuleert de ontwikkeling van een cultuurhistorisch landschap met maximale natuurwaarde, waarbij mens en natuur elk hun plaats hebben. De herinrichting van het natuurgebied berust op twee pijlers: het herstel van het historische grondgebruik en meer plaats voor water.

De landbouwgronden zijn omgezet in ecologisch waardevolle gebieden. Natte en droge graslanden, moeraszones, hoogstamboomgaarden, houtkanten, hakhoutbosjes en poelen bepalen nu het landschap. De ecologische meerwaarde van dit project is duidelijk. Vogels die zich thuis voelen in natte, open ruimten, vinden de weg naar Herkenrode. Amfibieën, insecten en vlinders waarderen het aanbod van het natuurherstel en ook voor de bezoekers is een rijk natuurlandschap aantrekkelijk.

Genieten van een vogelrijk zicht op de Demervallei

Op Abdijsite Herkenrode is er ondertussen nog een leuke extra bijgekomen voor natuurliefhebbers: een vogelkijkhut!

Vlak bij de parking aan de Tuiltermolen, langs de Zolderse Kiezel, kan je nu nog meer genieten van het uitzicht op de Demervallei en zijn moeras- en watervogels. Een zitbank en een kijkgat op kinderhoogte vergroten de aantrekkelijkheid voor minder mobiele en jonge bezoekers. Een lange aanloopbrug verbindt de vooruitgeschoven hut met het wandelpad.

De Wijers

De Wijers is een voor Vlaanderen uniek gebied met meer dan 1.000 vijvers dat in het hart van de provincie Limburg ligt. Het is niet alleen een streek waar veel mensen wonen en werken, maar ook een woonplaats voor heel zeldzame dieren- en plantensoorten. Soorten zoals de roerdomp, boomkikker en woudaap gebruiken De Wijers als kraamkamer waardoor het voortbestaan van de soort verzekerd is. 

Een wijer is een oude benaming voor een vijver waarin vis wordt gekweekt. Je vindt deze term nog steeds terug in heel wat benamingen van vijvers, straten en dijken. De eerste vijvers onstonden in de 13de eeuw door veen- en ijzerwinning. Onder invloed van de toenmalige kloosters (vooral onze abdij van Herkenrode) werd viskweek sterk gepromoot en zijn de vijvers in de loop van de eeuwen uitgebreid tot een complex van honderden aaneengesloten wijers. 

Abdijsite Herkenrode vormt één van de onthaalpoorten tot dit gebied.

www.dewijers.be

Wandelen in Herkenrode

Wandelen

Wandelen via de poort van De Wijers

De dreven rond de abdijsite zijn hersteld tot aangename wandelpaden. Langs de dreven zijn streekeigen boomsoorten aangeplant, zoals es en zomereik. Op de site vertrekken vier uitgestippelde natuurwandelingen, van 1 km tot 9.2 km. De wandelingen voeren je langshoogstamboomgaarden, vochtige graslanden, hagen, poelen en een historische houtwal.

De wandelkaart 'Abdijsite Herkenrode als poort naar

De Wijers' (€ 2,50) en andere leuke wandelbrochures zijn te koop in het bezoekersonthaal.

Fieten Abdijsite Herkenrode

Fietsen

Ontdek het Limburgse fietsroutenetwerk vanuit Abdijsite Herkenrode 

Abdijsite Herkenrode ligt tussen knooppunt 94 en 237 van het Limburgse fietsroutenetwerk, dat de hele regio verbindt. Het bezoekersonthaal is een erkend fietscafé.

De 'Fietskaart Limburg 2020-2021' (€ 9,50) en andere fietsbrochures zijn te koop in het bezoekersonthaal.

Weetje: Abdijsite Herkenrode is uitgeroepen tot ideale startlocatie in Hasselt!

Abdijsite Herkenrode is één van de afhaalpunten voor fietsverhuur van fietsparadijs Limburg. Reservatie en alle informatie:  www.fietsparadijslimburg.be


Bijenhal Herkenrode

Bijenhal Abdijsite Herkenrode

In de dreef naar het poortgebouw van de abdijsite kan je elke zondagnamiddag van mei tot en met augustus gratis de bijenhal van de Limburgse Imkersbond bezoeken. Je kan van nabij en toch veilig de bijen in actie zien en krijgt er van vrijwilligers een antwoord op elke vraag die je hebt over bijen, hun leven en hun nut. In het leslokaal kan je kennismaken met wetenschappelijke apparatuur die de moderne imker gebruikt voor de opsporing van bijenziekten, voor kunstmatige inseminatie, enz. Telkens van 14u - 17u.

Contactpersoon: Philip Duts

E-mail: philipduts@telenet.be