Herbestemmingsplan Abdijsite Herkenrode voorgesteld

08/03/2022

Op vrijdag 4 maart stelde Toerisme Vlaanderen samen met Herita en de Stad Hasselt het plan van aanpak voor de herbestemming van de Abdijsite Herkenrode voor. Vanaf de zomer zullen alle partners en de lokale gemeenschap meedenken over de toekomst van deze erfgoedsite. Paul Lambrechts wordt aangesteld als directeur en volgt de algemene coördinatie op.

Meer info: https://toerismevlaanderen.be/nl/nieuws/herbestemmingsplan-abdijsite-herkenrode-voorgesteld