KUNSTWERK 'HET STILLE UITZICHT'

HANS OP DE BEECK 

Laat je onderdompelen in de stilte

Permanent kunstwerk

'The Quiet View' of ‘Het Stille Uitzicht’ is een permanent kunstwerk dat de toeschouwer via een lange gang naar een observatiekamer leidt waarin hij comfortabel plaats kan nemen.

Doorheen een grote raampartij kan hij uitkijken over een op schaal gesculpteerd landschap. Dat landschap lijkt erg diep dankzij een over een vijftiental meter geconstrueerde trompe-l’oeil waarin het perspectief stapsgewijs wordt gemanipuleerd. Spiegels aan weerszijden van het landschap maken het optisch eindeloos breed.

De toeschouwer wordt een zicht geboden op een interpretatie van een waterpartij met rotsachtige eilanden en kale bomen. Als de toeschouwer zich ontvankelijk opstelt, zoals pakweg voor de illusie van een landschapsschilderij, wordt deze ontegensprekelijk fictieve buitenruimte  een waarachtige beleving.

Belevingsgericht kunstwerk

Dit zachtgrijze landschap is sober en verstild, het nodigt de toeschouwer uit even naar de diepte te staren en te verdwijnen in een moment van reflectie, introspectie, zoals men dat kan ervaren bij het staren naar de zee of een bergvallei.

Het is geen toeval dat dit werk, dat exact op de plaats staat waar vroeger de abdijkerk stond, een spirituele dimensie heeft. De kunstenaar bedacht deze stille ruimte als een plek voor meditatie, geheel in lijn met de idee van een abdijsite.

Naast Op de Beecks grote permanente installatie ‘Location (5)’ (2004) in het Towada Art Center in Japan, is dit zijn tweede monumentale, belevingsgerichte kunstwerk dat een permanente opstellling en ontsluiting krijgt.

De aanvulling

Vanaf het moment dat de realisatie van dit permanente werk een feit was, had de kunstenaar het plan opgevat nadien nog iets toe te voegen aan het weerbarstige landschap.

 

Het uitzicht dat de kunstenaar bouwde houdt het midden tussen een soort overstroomd natuurlandschap en het vernielde landschap in de omgeving van Ieper na de eerste Wereldoorlog. Het combineert zo het sublieme dat we in de natuur aantreffen met de idee van de mens die ingreep op het landschap.

 

Tot dusver waren er in het kunstwerk geen directe sporen van menselijke activiteit te lezen. Nu komt daar verandering in: er worden door de kunstenaar houten aanlegsteigertjes en roeiboten geplaatst in het landschap. Hierdoor wordt er een discreet narratief aspect toegevoegd.

Het kunstwerk is geopend van dinsdag t.e.m. zondag, telkens van 10u tot 17u.