Thematentoonstelling: 'Herkenrode op kaart!'

12 Sep
17 Dec

Thematentoonstelling: 'Herkenrode op kaart!'

Datum
12/09/2023 - 17/12/2023

Herkenrode op de kaart! Vijf eeuwen cartografie (ten dienste) van de abdij.

De abdij van Herkenrode groeide in de 17de en 18de eeuw uit tot de rijkste vrouwenabdij van de Nederlanden. Om een dergelijk indrukwekkende ontwikkeling in goede banen te leiden, speelde het nauwkeurig in kaart brengen van de bezittingen van de abdij in Limburg een belangrijke rol.

Daarnaast planden de ondernemende abdissen ook telkens weer nieuwe fases, met architecturale ontwerpen die ons vandaag nog altijd doen dromen.

Herita brengt voor het eerst in deze thematentoonstelling een aantal originele iconische kaarten en kaartenboeken van vóór de Franse Revolutie samen, zoals de kaarten van Peter Meysman, en een aantal ontwerpen van architecten zoals Dewez.

Een “zakelijke” blik op het verleden, vertaald in prachtige kaarten, maar evenzeer een projectie van nooit gerealiseerde ambitie uit de 18de eeuw. Deze rijke schat aan kaartmateriaal wordt geplaatst tegenover deelkaarten over grensconflicten en 19de-eeuwse kadasterkaarten en topografische kaarten. Die leren ons hoe de abdijsite transformeerde van een spirituele plek naar een economisch landschap, tot op vandaag: ook nu worden nieuwe dromen weer gevat in boeiende kaarten en plannen, die uitnodigen om na het bezoek aan de tentoonstelling de site zelf nader te verkennen.

Curatoren | Paul Lambrechts en Marc Willems

Waar & Wanneer | In het Belevingscentrum. Van dinsdag 12 september t.e.m. zondag 17 december 2024, telkens van dinsdag t.e.m. zondag van 10u tot 17u

Prijs | Het geldende toegangstarief tot het Belevingscentrum. De tarieven vindt u hier