Home - Organisatie - Partners

Partners

Herita vzw

 

Herita vzw zorgt dat de gebouwen zonder commerciële uitbating en de aanliggende gronden geëxploiteerd worden. Dit maakt deel uit van de erfpachtovereenkomst die de vzw heeft afgesloten met de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos. Daarnaast deelt Herita vzw haar kennis en expertise rond communicatie en erfgoedontsluiting voor het publiek. Erfgoed Vlaanderen is ook verantwoordelijk voor het technisch beheer en onderhoud op de abdijsite en gaat financiële verplichtingen aan die de uitbating, uitbouw en instandhouding van het domein ten goede komen.

Herkenrode vzw

Herkenrode vzw Herkenrode vzw stelt haar kennis en expertise met betrekking tot de inrichting, aanleg en onderhoud van de al gerealiseerde en in ontwerp zijnde delen van het domein, de domeingerelateerde evenementen, de educatieve werking, de toeristische ontplooiing en de ontwikkeling en het vermarkten van de abdijproducten ter beschikking.

Stad Hasselt

Stad Hasselt

Het Stadsbestuur Hasselt brengt kennis, expertise en inzet van mensen en middelen in, eigen aan de diverse stadsdiensten en departementen. Het neemt de zorg en verantwoordelijkheid op zich voor het groenbeheer en het onderhoud van de inspiratietuinen en andere cultuurhistorische delen van de abdijsite in zoverre ze deel uitmaken van de erfpachtovereenkomst die Erfgoed Vlaanderen heeft met Agentschap voor Natuur en Bos.

Agentschap voor Natuur en Bos

Agentschap voor Natuur en Bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) geeft Erfgoed Vlaanderen vzw erfpacht op de gronden en gebouwen gerelateerd aan de cultuurtoeristische bestemming van de abdijsite. ANB staat zelf in voor het natuur- en landschapsbeheer van de gronden die geen deel uit maken van deze erfpachtovereenkomst, op de abdijsite en het ruimere domein rond de abdijsite in eigendom van het Vlaamse Gewest.

Limburg Sterk Merk (LSM)

Limburg Sterk Merk

Limburg als voorsprongregio en Sterk Merk, een evenwichtige ontwikkeling van Limburg bevorderen ... dat is de missie van LSM.
LSM staat in voor de projectfinanciering van initiatieven die bijdragen tot de evenwichtige ontwikkeling van de provincie Limburg inzake tewerkstelling, mobiliteit, innovatie, wonen, zorg en gezondheidsvoorzieningen, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, milieu, toerisme en culturele aangelegenheden. De Abdijsite Herkenrode is een van de projecten die LSM financiert.

Patrimonium Zusters H. Graf Herkenrode vzw

Kloostersite HerkenrodeIn de achttiende-eeuwse abdisresidentie is het bezinningscentrum van de reguliere kanunnikessen van het Heilig Graf ondergebracht. Zij kochten in 1972 het statige, witte gebouw met uitgestrekt Engels landschapspark. Na grondige restauratie en renovatie stelden zij het gebouw open als retraitehuis. Het centrum staat open voor ieder die op zoek is naar stilte, rust, zingeving en herbronning. De vzw staat in voor het profileren van de religieuze site als stilte- en zingevende plek, ingebed in een historisch netwerk dat zich situeert zowel binnen als buiten Hasselt.

Herkenrode EXTRA MUROS

Proef van de abdijproducten

Congres- & feestfaciliteiten

Bronnenwijzer

Nieuwsbrief

logofarm