Home - Organisatie - Missie

Missie

Om van de Abdijsite Herkenrode een volwaardig natuur- en erfgoedproject en strategisch toeristisch hefboomproject in Hasselt, Limburg en Vlaanderen te maken, werd in 2011 het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap Abdijsite Herkenrode vzw opgericht. Respect voor de natuurwaarde en de cultuurhistorische eigenheid van het domein staan daarbij voorop.

Partners in deze vzw zijn: Herita vzw, Herkenrode vzw, Patrimonium Zusters H. Graf Herkenrode vzw, en de stad Hasselt. Ook de Vlaamse Gemeenschap - Agentschap Natuur en Bos en LSM (Limburg Sterk Merk) zijn intens betrokken bij dit project.

Herkenrode EXTRA MUROS

Proef van de abdijproducten

Congres- & feestfaciliteiten

Bronnenwijzer

Nieuwsbrief

logofarm