Home - Bezoek - Nieuwsarchief

Waarom geen zonnebloemen meer?

Gedurende vele jaren was dit inderdaad een prachtig zicht, maar de laatste jaren werden er steeds minder zonnebloemen effectief groot. De bodem was het moe om die zonnebloemen elk jaar groot te brengen. Hoe zou je zelf zijn? Elke dag frieten word je op den duur ook moe. Ook werd op dit veld slechts een beperkte bodembewerking voorzien: In het voorjaar werd er geploegd en gezaaid en de gewassen bleven staan tot na de winter. Hierdoor gingen lastige wortelonkruiden zoals kweekgras, smeerwortel en ganzenvoet de gezaaide bloemen overwoekeren. 

Begin dit jaar besloot het Agentschap voor Natuur en Bos daarom de akker in beheer te geven aan de Boer van Herkenrode, met de bedoeling er een graanakker van te maken.

Omdat deze grond nog niet onder de controle van Bio was, moest deze eerst omgeschakeld worden. Het zaaien van zomererwten bleek de geschikte keuze voor het eerste jaar. Dit om meerdere redenen:

  • Op omschakelgronden mag je enkel en alleen eigen voedergewassen telen. Erwten bevatten veel eiwit en dat is goed voor de melkgeiten van de boer.
  • Erwten zijn vlinderbloemigen. Dit wil zeggen dat de bacteriën die op deze planten hun wortels zitten, stikstof in de grond brengen. Ook wortelen ze heel diep en verbeteren daardoor de gronden.
  • De bloemen van de erwten worden druk bezocht door insecten.
  • De korte teeltperiode geeft de boer da kans de gronden intensief te bewerken. Op 15 april werden deze erwten gezaaid en nu, 3 maanden later, werden ze al geoogst. Er zal nu een bodembewerking volgen en een tweede inzaai op 1 jaar. Dit doet de lastigere onkruiden geen goed. 

De eerste resultaten van dit werk hoopt men binnen 2 à 3 jaar te zien door het terugvinden van akkerplanten zoals klaproos, korenbloem, valse kamille, akkerviooltje, enz.

Daarom erwten dus en geen zonnebloemen meer…

 

Dit bericht is gepubliceerd op 08/07/2015.

Herkenrode EXTRA MUROS

Proef van de abdijproducten

Congres- & feestfaciliteiten

Bronnenwijzer

Nieuwsbrief

logofarm