Home - Bezoek - Nieuwsarchief

Evocatie interieur abdijkerk

De verdwenen abdijkerk van Herkenrode spreekt tot de verbeelding. In 1826 verwoestte een brand het grootste deel van de kerk en in 1843 werden de overgebleven muren gesloopt. Sindsdien valt de architectuur van de kerk nog enigszins te reconstrueren door tekeningen en opgravingsplannen, maar hoe het interieur er uit zag, bleef echter een mysterie. Het is wel behoorlijk goed geweten welke kunstwerken in de kerk een plek hadden, maar waar die opgesteld stonden, werd nooit onderzocht.

Dit vormde een uitdaging voor de Erfgoedkring Herkenrode-Kuringen, die op basis van archeologische en opmetingsplannen, contracten, reisverslagen, afbeeldingen op schilderijen, enz. het interieur reconstrueerde. Dit resulteerde in een evocatie op schaal (1/4de) van het interieur van de 16de-eeuwse abdijkerk.

Naar aanleiding van de Erfgoeddag werd deze evocatie door middel van fotomateriaal getoond. Gezien de positieve reacties die hierop kwamen, werd beslist deze evocatie een permanent karakter te geven in het belevingscentrum. Opnieuw gingen vrijwilligers van vzw Abdijsite Herkenrode aan de slag. 

“De vrijwilligers hebben puik werk geleverd,” zegt voorzitter van Abdijsite Herkenrode vzw, Karolien Mondelaers. “Niet alleen kunnen we ons hierdoor een voorstelling vormen van het interieur van de voormalige abdijkerk, ook wordt uitleg gegeven bij de veelheid aan religieuze kunstwerken: van waar komen deze stukken, wie heeft ze gemaakt, wat is hun betekenis en waar bevinden ze zich momenteel? Na het vertrekken van de zusters bij de Franse revolutie geraakten deze kunstschatten immers erg verspreid, vaak over stads-, provincie- en landsgrenzen heen.” 

“We hebben zelfs de samenstelling van de glasramen onderzocht,” vertelt Marc Willems, vrijwilliger van de Erfgoedkring, fier. “Een groot gedeelte van de oorspronkelijke glasramen uit de voormalige abdijkerk verhuisden in 1803 immers naar Engeland en werden daar in een andere samenstelling ingebouwd in de kathedraal van Lichfield. In de evocatie zijn de glasramen te zien in de opstelling zoals ze vermoedelijk op Herkenrode stonden. Hiervoor hadden we ondermeer contact met professor Yvette Vanden Bemden die bezig is aan een nieuwe studie over de glasramen van Herkenrode.”

“Nu de restauratiewerken aan de site ten einde lopen en het historisch hart gevisualiseerd zal worden, zijn wij blij dat deze evocatie hierbij een waardevolle aanvulling kan zijn.” 

“Sinds de opening van het Belevingscentrum in september 2011, krijgt de bezoeker al een goed idee over het uitzicht van de abdijsite. Vanaf Open Monumentendag kan hij zich nu ook het interieur van de abdijkerk voor de geest halen. En dat allemaal dankzij het vele opzoekings- en opbouwwerk van de vrijwilligers. Ze geven op Open Monumentendag dan ook graag uitleg bij hun bevindingen en dat alleen al is een must om op 14 september naar Abdijsite Herkenrode af te zakken,” besluit Karolien Mondelaers.

 

Dit bericht is gepubliceerd op 04/09/2014.

Herkenrode EXTRA MUROS

Proef van de abdijproducten

Congres- & feestfaciliteiten

Bronnenwijzer

Nieuwsbrief

logofarm