Home - Herkenrode EXTRA MUROS - Sint-Gertrudiskerk van Kuringen

Sint-Gertrudiskerk van Kuringen

Aanvankelijk hoort Kuringen bij de moederparochie Hasselt, maar rond 1180 komt daar verandering in. Kuringen wordt een zelfstandige parochie.

De graven van Loon, die vaak in de burcht van Kuringen verblijven, laten vlakbij hun slot, maar toch volledig buiten de dorpskern, een kerk bouwen. Het 'patronaatsrecht' - het recht om een pastoor te benoemen en de tienden te innen - komt al heel vroeg in handen van de pas opgerichte abdij van Herkenrode die sindsdien instaat voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Herkenrode EXTRA MUROS

Proef van de abdijproducten

Congres- & feestfaciliteiten

Bronnenwijzer

Nieuwsbrief

logofarm