Home - Herkenrode EXTRA MUROS - Sint-Amanduskerk van Stokrooie

Sint-Amanduskerk van Stokrooie

In deze kerk bevinden zich vier schilderijen uit de reeks ‘Deugdzame vrouwen’, een reeks schilderijen die Lambert Lombard - hofschilder van prins-bisschop Evrard van der Marck - heeft gemaakt voor de abdij van Herkenrode. Na de opheffing van de abdij in 1796 raken zij verspreid.

De schilderijen tonen zowel taferelen uit het Oude Testament als uit de Romeinse geschiedenis. Telkens speelt een vrouw de hoofdrol in het tafereel. De zeer bewuste keuze van de onderwerpen verwijst naar een gemeenschap van intellectueel hoogstaande vrouwen in de abdij van Herkenrode, die volop deelnemen aan de culturele stroming van hun tijd.

Herkenrode EXTRA MUROS

Proef van de abdijproducten

Congres- & feestfaciliteiten

Bronnenwijzer

Nieuwsbrief

logofarm