Home - Geschiedenis en toekomst - Restauratie

Restauratie

In 2003-2004 werden alle gebouwen op de site op hun stabiliteit en historische waarde onderzocht. In overleg met het agentschap Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap vormen deze onderzoeken de basis voor een verantwoorde restauratie. Team Herman Van Meer, met meer dan 30 jaar ervaring in monumentenzorg, coördineert de restauratie.

Bij de uitvoering van de werken werden en worden traditionele en moderne restauratietechnieken gecombineerd voor een optimaal behoud van de oorspronkelijke constructie. Nieuwe noodzakelijke ingrepen zoals trappen en liften worden ingebracht met een minimale impact op het gebouw. Alle ingrepen zijn zoveel mogelijk omkeerbaar en kunnen dus indien nodig ongedaan gemaakt kunnen worden.

De afgelopen jaren werden al heel wat middelen geïnvesteerd in de restauratie van de gebouwen die nog overeind staan: van alle gebouwen op de site is de karkasrestauratie al voltooid en het poortgebouw, de portierswoning, de stallingen met koetshuis, het vissershuisje en de tiendschuur kregen al een nieuwe bestemming.

 

Fotoboek Restauratie
 
Fotoboek Restauratie

Herkenrode EXTRA MUROS

Proef van de abdijproducten

Congres- & feestfaciliteiten

Bronnenwijzer

Nieuwsbrief

logofarm