Home - Geschiedenis en toekomst - Periode 1796-nu

Periode 1796-nu

Industrie en landbouw verwonden Herkenrode
Tijd voor een nieuwe start

Begin 1797 verkopen de Franse revolutionairen de abdij met al haar bezittingen als “zwart goed” aan de meestbiedende. De nieuwe eigenaars verdelen het domein en beginnen met de ontmanteling en uitverkoop van de kunstschatten van de abdij. Sommige stukken zoals het orgel en de preekstoel verhuizen naar locaties in de buurt, de prachtige glasramen komen in Engeland terecht.

In de kerk en in de abdijgebouwen starten zij industriële activiteiten: een textiel- en een suikerfabriek. Door de opeenvolgende faillissementen ontstaat er echter een duidelijke verwaarlozing van het patrimonium. Triest dieptepunt is de kerkbrand in 1826. Het historisch hart van de voormalige abdij zal uiteindelijk volledig afgebroken worden.

Na geruime tijd blijft enkel de familie Claes eigenaar van Herkenrode. Zij bewonen het vroeger abdissenkwartier en bepalen de verdere geschiedenis van Herkenrode. Rond 1880 worden de resterende gebouwen verhuurd als woningen, stallen en schuren voor pachters van de landbouwgronden. Ondanks enkele pogingen tot bescherming van het erfgoed zal het nog meer dan zeventig jaar duren vooraleer er wezenlijk verandering in de situatie komt.

In 1972 kopen de Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf de abdissenverblijven en het landschappelijk park. Zij richten een gedeelte in als bezinningshuis en bouwen een nieuw klooster met respect voor de bestaande architectuur.

In 1974 wordt de abdij Herkenrode beschermd als monument, en de omgeving als landschap.

In 1998 koopt de Vlaamse Overheid zowat 100 hectare van de site. De bestaande gebouwen worden met respect voor het verleden gerestaureerd en herbestemd. Grondig wetenschappelijk onderzoek en archeologische opgravingen worden gecombineerd met hedendaagse restauratietechnieken.

Aan de hand van een cultuurhistorisch ontsluitingsproject herstellen we nu de vroegere eenheid en de ruimtelijke samenhang tussen de restanten. Verdwenen elementen zoals de imposante abdijkerk zullen opnieuw opgeroepen worden door middel van hedendaagse ingrepen.

 

Herkenrode EXTRA MUROS

Proef van de abdijproducten

Congres- & feestfaciliteiten

Bronnenwijzer

Nieuwsbrief

logofarm