Home - De site - Natuurgebied

Natuurgebied

De Abdijsite Herkenrode bevindt zich in een bijzonder natuurgebied. Het Agentschap voor Natuur en Bos stimuleert de ontwikkeling van een cultuurhistorisch landschap met maximale natuurwaarde, waarbij mens en natuur elk hun plaats hebben.

De herinrichting van het natuurgebied berust op twee pijlers: het herstel van het historische grondgebruik en meer plaats voor water.

De landbouwgronden zijn omgezet in ecologisch waardevolle gebieden. Natte en droge graslanden, moeraszones, hoogstamboomgaarden, houtkanten, hakhoutbosjes en poelen bepalen nu het landschap.

De ecologische meerwaarde van dit project is duidelijk. Vogels die zich thuis voelen in natte, open ruimten, vinden de weg naar Herkenrode. Amfibieën, insecten en vlinders waarderen het aanbod van het natuurherstel en ook voor de bezoekers is een rijk natuurlandschap aantrekkelijk.

Wandelen

De dreven rond de abdijsite zijn hersteld tot aangename wandelpaden. Langs de dreven zijn streekeigen boomsoorten aangeplant, zoals es en zomereik. Op de site vertrekken vier uitgestippelde natuurwandelingen, van 1 km tot 9 km. De wandelingen voeren je langs hoogstamboomgaarden, vochtige graslanden, hagen, poelen en een historische houtwal. Vraag naar de wandelkaart (€ 2,50) 'Abdijsite Herkenrode als poort naar De Wijers' in het bezoekersonthaal.

Fietsen

De Abdijsite Herkenrode ligt tussen knooppunt 94 en 237 van het Limburgse fietsroutenetwerk, dat de hele regio verbindt. Het bezoekersonthaal is een erkend fietscafé.
Het fietsroutenetwerk Limburg bestaat uit verschillende fietsroutes die via knooppunten (kruispunten van fietspaden) met elkaar verbonden zijn. Die zijn genummerd en worden duidelijk zichtbaar aangegeven op blauwe rechthoekige borden.

In het bezoekersonthaal zijn verschillende fietsbrochures te koop.

Fietsen huren mogelijk. Alle info via www.fietsparadijslimburg.be

 

Fotoboek Natuurgebied
 
Fotoboek Natuurgebied

Herkenrode EXTRA MUROS

Proef van de abdijproducten

Congres- & feestfaciliteiten

Bronnenwijzer

Nieuwsbrief

logofarm