Home - De site - Kunstwerk Hans Op de Beeck

The Quiet View - Het Stille Uitzicht

Hans Op de Beeck 2015

Permanent sculptural installation

(21 x 10,20 x 6,60 meter)

(mixed media)

 

Een permanente installatie voor Herkenrode

‘Het Stille Uitzicht’ is een permanent kunstwerk dat de toeschouwer via een lange gang naar een observatiekamer leidt waarin hij comfortabel plaats kan nemen. Doorheen een grote raampartij kan hij uitkijken over een op schaal gesculpteerd landschap. Dat landschap lijkt erg diep dankzij een over een vijftiental meter geconstrueerde trompe-l’oeil waarin het perspectief stapsgewijs wordt gemanipuleerd. Spiegels aan weerszijden van het landschap maken het optisch eindeloos breed.

De toeschouwer wordt een zicht geboden op een interpretatie van een waterpartij met rotsachtige eilanden en kale bomen. Als de toeschouwer zich ontvankelijk opstelt, zoals pakweg voor de illusie van een landschapsschilderij, wordt deze ontegensprekelijk fictieve buitenruimte  een waarachtige beleving.

Dit zachtgrijze landschap is sober en verstild, het nodigt de toeschouwer uit even naar de diepte te staren en te verdwijnen in een moment van reflectie, introspectie, zoals men dat kan ervaren bij het staren naar de zee of een bergvallei.

Het is geen toeval dat dit werk, dat exact op de plaats staat waar vroeger de abdijkerk stond, een spirituele dimensie heeft. De kunstenaar bedacht deze stille ruimte als een plek voor meditatie, geheel in lijn met de idee van een abdijsite.

Naast Op de Beecks grote permanente installatie ‘Location (5)’ (2004) in het Towada Art Center in Japan, is dit zijn tweede monumentale, belevingsgerichte kunstwerk dat een permanente opstellling en ontsluiting krijgt.

www.hansopdebeeck.com

Herkenrode EXTRA MUROS

Proef van de abdijproducten

Congres- & feestfaciliteiten

Bronnenwijzer

Nieuwsbrief

logofarm